2020-07-17 09:29:31

NOVA OBAVIJEST O FINANCIRANJU DODATNIH RADNIH MATERIJALA

Poštovani roditelji,

dugujemo vam ispriku zbog informacije u prethodnoj obavijesti u kojoj stoji da će se dio radnih materijala financirati iz državnog proračuna. Naime, vlada RH u Odluci navodi da se taj dio odnosi na učenike koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Dakle, roditelji će ipak financirati  manji dio radnoga materijala. Veći dio će, prema obećanju načelnika, financirati Općina Novigrad. Sljedeći tjedan će Općinsko vijeće o tome donijeti odluku, a kada Škola dobije tu odluku, pristupit će se nabavci radnoga materijala. O tome ćete biti obaviješteni sljedeći tjedan, nakon sjednice Općinskoga vijeća, a objavit ćemo i popis radnoga materijala koji će nabavljati roditelji.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Osnovna škola Novigrad