2020-05-07 10:46:20

Sistematski pregled prvašića- obavijest roditeljima školskih obveznika
Poštovani roditelji ,
tim školske medicine počinje sa sistematskim pregledima prvašića od 19.05.2020.
Sukladno sadašnjim epidemiološkim prilikama pregledi će se obavljati po dolje navedenim preporukama.
      Na sistematski pregled treba se doći u točno vrijeme.        Na sistematski dolazi dijete u pratnji jednog roditelja.       Mole se  roditelji da na sistematski pregled donesu: Iskaznicu imunizacije; Ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona, kontaktirati izabranog pedijatra, izuzetak su djeca upisana kod sljedećih pedijatara: dr Blanka Dundov-Žic, dr. Nevena Švorinić i dr Tereza Tičić Rokov, navedeni liječnici su dostavili podatke za svoju djecu. Medicinsku dokumentaciju, ukoliko postoji ( specijalistički nalazi : neuropedijatar, pulmolog-alergolog, kardiolog, logoped, psiholog, kirurg...) po mogućnosti kopije ili ako ste u mogućnosti poslati iste barem  2 dana prije dogovorenog termina na dolje navedeni mail. Laboratorijske nalaze, KKS I URIN , SAMO ako imate STARE NALAZE , ne stariji od 6 mjeseci. Zubnu putovnicuSAMO AKO STE VEĆ OBAVILI PREGLED Prije pregleda roditelj će popuniti dva formulara, izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-Cov-2 virusom i upitnik za roditelje u koji se  unose anamnestički podatci  o djetetu. Bilo bi poželjno  iste dostaviti, barem dva dana prije dolaska na pregled, na dolje naveden email. Formulari se mogu ispuniti i kod samog pregleda. Djeca i roditelji koji imaju simptome respiratornog infekta ,ili pak imaju povišenu  temperaturu i sl trebaju odgoditi pregled. U ovim situacijama dogovorit ćemo drugi termin. Preporuke su da roditelj dolazi na sistematski pregled s maskom na licu. Kod ulaska u čekaonicu obavezna je dezinfekcija ruku. Prije ulaska u čekaonicu mjerit  će se tjelesna temperatura. U slučaju nemogućnosti dolaska na dogovoreni termin molimo da nas kontaktirate na broj 241-647( najmanje dva dana prije). Zdrava djeca će se cijepiti protiv ospica, zaušnjaka i rubeole.        Zahvaljujem i srdačan pozdrav,          Tatjana Mustać-Matulj dr med, spec.školske medicine          email: tatjana.mustac-matulj@zjz-zadar.hr

Osnovna škola Novigrad