2020-03-19 17:32:16

Nove upute za predaju zadataka napravljenih na tabletu u Wordu.

Dragi učenici na slijedećem linku imate nove upute kako predati zadatak napravljen na tabletu.

https://www.youtube.com/watch?v=Pk8sovv3wyU&feature=youtu.be


Osnovna škola Novigrad