2020-03-13 11:23:12

OŠ NOVIGRAD SA UČENJEM NA DALJINU ZAPOČINJE U PONEDJELJAK, 16.3.2020.

Poštovani učitelji, učenici i roditelji kako su ostvareni svi preduvjeti za održavanje online nastave u našoj školi obavještavamo vas da u ponedjeljak 16.3.2020. krećemo s održavanjem online nastave.

Sve što učitelji i učenici trebaju napraviti je da:

- Odu na stranicu https://classroom.google.com/

- Prijavite se putem svog AAI@EduHr korisničkog računa (ime.prezime@skole.hr) i pripadajućom lozinkom (CARNET).

Za sva pitanja i poteškoće učenici se mogu obratiti svojim razrednicima ili na mail: eduard.plecas@skole.hr.

 

Poštovani učitelji, učenici i roditelji kako su ostvareni svi preduvjeti za održavanje online nastave u našoj školi obavještavamo vas da u ponedjeljak 16.3.2020. krećemo s održavanjem online nastave.

Sve što učitelji i učenici trebaju napraviti je da:

- Odu na stranicu https://classroom.google.com/

- Prijavite se putem svog AAI@EduHr korisničkog računa (ime.prezime@skole.hr) i pripadajućom lozinkom (CARNET).

 Za sva pitanja i poteškoće učenici se mogu obratiti svojim razrednicima ili na mail: eduard.plecas@skole.hr.


Osnovna škola Novigrad